Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše údaje preto spracovávame výlučne na základe právnych predpisov (DSGVO, TKG 2003). V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov na našich webových stránkach.


Kontaktujte nás

Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailu, vaše údaje budú uložené šesť mesiacov na spracovanie žiadosti av prípade následných otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.


Cookies

Naša webová stránka používa tzv. Cookies. Toto sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v zariadení pomocou prehliadača. Neškodia.

Cookies používame na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemná. Niektoré súbory cookie zostanú uložené v zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Ak si to neželáte, môžete si nastaviť prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení cookies a umožnil to len v jednotlivých prípadoch.

Deaktivácia cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.


Mapy Google

Používame mapy zo služby Google Maps poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Písma Google

Používame fonty ("Google Fonts") poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Google ReCaptcha

Na vytvorenie botov používame funkciu "ReCaptcha", napr. zabránenie vstupu do online formulárov. Ponúka ho spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Web analýza

Naša webová stránka využíva funkcie služby Google Analytics na analýzu webových stránok. Poskytovateľ je Google Inc., so sídlom na 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Na tento účel sa používajú cookies, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky jej užívateľmi. Takto vygenerované informácie sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Môžete tomu zabrániť nastavením prehliadača tak, aby neboli uložené žiadne súbory cookie.

S poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní zmluvných údajov

Našim záujmom v zmysle DSGVO (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky. Keďže pre nás je dôležité súkromie našich používateľov, údaje o používateľovi sú pseudonymizované.

Vaša adresa IP sa zistí, ale okamžite sa pseudonymizuje (napr. Vymazaním posledných 8 bitov). V dôsledku toho je možná len hrubá lokalizácia.

Spracovanie údajov prebieha na základe zákonných ustanovení § 96 ods. 3 TKG a § 6 ods. 1 písm.

Okrem toho je spoločnosť Google certifikovaná na základe Dohody o ochrane osobných údajov, ktorá poskytuje záruku súladu s európskymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Užívateľské údaje sa uchovávajú po dobu 14 mesiacov.

Podrobné informácie o využívaní, preferenciách a nezhodách údajov spoločnosti Google nájdete na nasledujúcich webových stránkach Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Použitie údajov spoločnosti Google vo vašom používaní Webové stránky našich partnerov alebo Aplikácie "), http://www.google.com/policies/technologies/ads (" Reklamné používanie údajov "), http://www.google.de/settings/ads „Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“).


Sledovanie

Našim záujmom v zmysle DSGVO (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky. Preto používame Hotjar, aby sme lepšie porozumeli potrebám našich používateľov a optimalizovali ponuky na tejto webovej stránke. Pomocou technológie Hotjar získame lepšie pochopenie skúseností našich používateľov (napr. Koľko času používatelia strávia na stránkach, na ktoré kliknú, čo sa im páči a čo sa im nepáči atď.) a ktorý nám pomáha ponúknuť našim používateľom spätnú väzbu. Hotjar používa cookies (pozri vyššie) a ďalšie technológie na zhromažďovanie informácií o správaní našich používateľov a ich zariadení (najmä IP adresa zariadenia (zaznamenané a uložené iba anonymne), veľkosť obrazovky, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadení), Informácie o použitom prehliadači, umiestnení (iba krajina), preferovanom jazyku na zobrazenie našej webovej stránky). Hotjar ukladá tieto informácie do pseudonymného užívateľského profilu. Tieto informácie spoločnosť Hotjar ani nepoužíva na identifikáciu jednotlivých používateľov, ani nie je zlúčená s inými údajmi o jednotlivých užívateľoch. Viac informácií nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Môžete namietať proti uloženiu užívateľského profilu a informácií o vašej návšteve našej webovej stránky spoločnosťou Hotjar, ako aj nastavenie sledovacích súborov Hotjar na iných webových stránkach, ak kliknete na tento odkaz na zrušenie. Opt-Out Link


Ukladanie dát cez náš internetový obchod

Pre účely spracovania zmlúv sú u nás uložené tieto údaje: Oslovenie, meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa a nepovinné údaje používateľa (názov spoločnosti, údaje o adrese, telefónnom čísle). Údaje, ktoré poskytnete, sú potrebné na splnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení. Bez týchto údajov s Vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu. Prenos údajov tretím osobám sa neuskutočňuje, s výnimkou prevodu údajov o kreditnej karte spracovateľskej banke / poskytovateľovi platobných služieb za účelom odpísania kúpnej ceny na nami objednanej dopravnej spoločnosti / lodnej spoločnosti na dodanie tovaru a na nášho daňového poradcu na splnenie našich daňových povinností.

Po ukončení nákupného procesu budú údaje uložené nami vymazané. V prípade zmluvy sa všetky údaje zo zmluvného vzťahu uchovávajú do uplynutia lehoty na zadržanie dane (7 rokov).

Názov údajov, adresa, zakúpený tovar a dátum nákupu sa uchovávajú aj do skončenia zodpovednosti za výrobok (10 rokov). Spracovanie údajov prebieha na základe právnych predpisov § 96 ods. 3 TKG, ako aj § 6 ods. 1 písm. A) a / alebo písm. B (potrebných na plnenie zmluvy) DSGVO.


Registrácia a užívateľský účet

Užívatelia nášho internetového obchodu môžu voliteľne vytvoriť užívateľský účet. V rámci registrácie informujeme používateľov o požadovaných informáciách (povinné polia a nepovinné informácie). Údaje zadané pri registrácii používame na účely použitia našej ponuky. Informovanie používateľov o informáciách o dodávke alebo registrácii, ako sú zmeny v rozsahu dodávky alebo technické aktualizácie, je možné vykonať e-mailom.

V prípade, že užívatelia zrušia svoj používateľský účet, ich údaje sa z tohto účtu odstránia. Výnimkou sú údaje, ktorých uchovávanie z obchodných alebo daňových dôvodov podľa § 6 ods. c DSGVO je potrebné. Akékoľvek zálohovanie údajov po ukončení zmluvy pred ukončením zmluvy je zodpovednosťou používateľov. Sme oprávnení nenávratne vymazať všetky používateľské údaje uložené počas trvania zmluvy.

Na základe našich oprávnených záujmov, ako aj záujmov našich používateľov v oblasti ochrany pred zneužitím a iným neoprávneným použitím, uchovávame IP adresu a čas príslušného úkonu používateľa, ak má užívateľ našu registračnú funkciu v súvislosti s jeho užívateľským účtom. IP adresy budú anonymizované alebo vymazané najneskôr po 7 dňoch.

V zásade údaje neposkytujeme tretím stranám, výnimkou sú situácie v ktorých musíme uplatňovať svoje nároky alebo v ktorých dodržiavame právne záväzky. Článok 6 ods. c DSGVO musíme dodržiavať.


Google Remarketing servis

Našim záujmom v zmysle DSGVO (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky. Preto používame marketingové a remarketingové služby („Google Marketing Services“) spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Spoločnosť Google je certifikovaná podľa Dohody o ochrane osobných údajov, ktorá poskytuje záruku súladu s európskymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Pomocou služby Google Marketing Services môžeme zacieliť reklamy na našich webových stránkach, aby sme používateľom zobrazovali iba tie reklamy, ktoré potenciálne odrážajú ich záujmy. Na tento účel spoločnosť Google vykoná kód a použije takzvané (re-) marketingové značky, pomocou ktorých je v prehliadači používateľa uložený individuálny súbor cookie. Ak chcete používať súbory cookies.

Informácie zozbierané spoločnosťou Google môžu byť tiež prepojené s týmito informáciami z iných zdrojov. Ak užívateľ následne navštívi iné webové stránky, môže sa zobraziť podľa jeho záujmov, reklamy prispôsobené jemu.

Okrem toho sa IP adresa používateľov zhromažďuje prostredníctvom služby Google Analytics, ale okamžite sa pseudonymizuje (napríklad vymazaním posledných 8 bitov). V dôsledku toho je možná iba hrubá lokalizácia, reklamy nie sú spravované a zobrazované pre konkrétnu osobu, ale pre vlastníka súboru cookie, bez ohľadu na to, kto je vlastníkom súboru cookie. Toto samozrejme neplatí, ak používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracovávať údaje bez tejto pseudonymizácie. Informácie, ktoré Google Marketing Services zhromažďuje o používateľoch, sa prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na servery spoločnosti Google v Spojených štátoch. Adresa IP používateľa nebude zlúčená s údajmi používateľa v rámci iných ponúk spoločnosti Google.

Môžeme zobraziť reklamy tretej strany založené na marketingovej službe Google AdSense a jej súboroch cookie. Viac informácií o využívaní údajov spoločnosti Google na marketingové účely nájdete na stránke https://policies.google.com/technologies/ads, Zásady ochrany osobných údajov Spoločnosť Google je k dispozícii na stránke https://www.google.com/policies/privacy

Na integráciu a centrálnu správu analytických a marketingových služieb poskytovaných spoločnosťou Google na našich webových stránkach používame aj „Správca značiek Google“.


Online prítomnosť v sociálnych médiách

Online prítomnosť v sociálnych médiách. Prevádzkujeme internetové stránky v rámci sociálnych sietí a platforiem na komunikáciu s užívateľmi, perspektívami a zákazníkmi, ktorí tam pôsobia. Pri volaní týchto sietí a platforiem platia podmienky a pokyny na spracovanie údajov príslušných operátorov.

Pokiaľ nie je v našich Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, spracovávame údaje používateľov pri komunikácii s nami na sociálnych sieťach a na platformách.


Použitie sociálnych doplnkov Facebook

Našim záujmom v zmysle DSGVO (oprávnený záujem) je skvalitnenie našej ponuky, ako aj analýza, optimalizácia a hospodárnosť prevádzky nášho webového vzhľadu. Preto používame sociálne pluginy ("pluginy") sociálnej siete facebook.com, ktoré prevádzkuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ("Facebook"). Pluginy môžu zobrazovať obsah, ako napríklad grafiku, textové príspevky alebo videá alebo prvky interakcie na webovej stránke. Môžete ich rozpoznať jedným z Facebook log („f“ na príslušnom pozadí, znakom „palec hore“ alebo výrazom „Like“ alebo „Like“) alebo štítkom s dodatkom „Facebook Social Plugin“. Zoznam a vzhľad sociálnych doplnkov služby Facebook môžete vidieť tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certifikovaný podľa Dohody o ochrane osobných údajov, ktorá poskytuje záruku súladu s európskymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Ďalšie informácie týkajúce sa zhromažďovania údajov zo strany Facebooku, ďalšieho spracovania a používania údajov, ako aj užívateľských práv a možností nastavenia ochrany súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.


Youtube

Naša webová stránka môže obsahovať aj videá z platformy YouTube. Sú ponúkané prostredníctvom Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Vaše práva

Máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, zrušenie a námietky. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon na ochranu údajov alebo ak boli vaše nároky na ochranu údajov iným spôsobom porušené, môžete podať sťažnosť orgánu dohľadu. V Rakúsku je to orgán na ochranu údajov.

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Nothegger Massiv GmbH
Strass 89
6393 St. Ulrich am Pillersee
Austria
Tel.: +43 5354 88229
Fax: +43 5354 88730
E-Mail: info@nothegger-massiv.at


Poznámka o online riešení spotrebiteľských sporov

Platforma Európskej komisie na riešenie sporov online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/